Solbakken

ble i 1926 satt som navn på en gate fra Nedre Storgate forbi Alfheim gård frem til Tomineborgveien. Den ble opparbeidet i to omganger, den siste i 1945 da gaten ble ført østover fra Brandtenborg. Gatenavnkomitéens forslag var Alfheimveien. Veien har sitt navn etter Solbakken gård, som ligger på en høyde ved hjørnet av Engene og veien Solbakken, i 1972/73 ominnredet som et kontorsenter.

Cookies | Personvern

bn