Solberg, Peter Collett (1866 – 1934)

Forretningsmann, jurist og politiker, f. i Drammen, bosatt på Kobbervik 1915-27. Stortingsmann for Fredrikstad 1898-1906. Skrev boken «Le droit et la doctrine de la justice» (1930). Medinnehaver av trelastfirmaet And. Kiær & Co. i Fredrikstad 1890. Styremedlem i flere handels- og industriselskaper samt i utenlandske treforedlingsindustrier, representantskapet for Norges Bank og av en rekke offentlige kommisjoner. Ridder av St. Olavs Orden 1905. Far av Sven Olaf S. som fra 1926 til 1960 var direktør i NEBB og satt i styret for en lang rekke industribedrifter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet