Sollid

Tegningen viser plassen Sollid. Datert 22-7-92 og signert [Jens] Jensen.
Boplass på ca. 6 dekar i Bragernesåsen på nordvestsiden av Kloptjern. Den siste eier døde i 1894 og huset ble da revet. Eieren hadde én ku, og hans oppgave var bl.a. å passe på at det ikke foregikk ulovlig hugst i skogen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet