Sollid

Boplass på ca. 6 dekar i Bragernesåsen på nordvestsiden av Kloptjern. Den siste eier døde i 1894 og huset ble da revet. Eieren hadde én ku, og hans oppgave var bl.a. å passe på at det ikke foregikk ulovlig hugst i skogen.

Cookies | Personvern

bn