B.R. Solstad-Nielsen

Bakeri og konditori i Colletts gate 5, grunnlagt 11. oktober 1924 av B. R. S-N. som var utdannet ingeniør, men senere gikk over i bakerfaget og fikk sin utdannelse hos faren, Niels Nielsen i Horten. Firmaet beskjeftiget på slutten av 1930-årene 15 ansatte og hadde 5 faste ruter med egne biler. Bakeriet hadde 7 elektriske bakerovner – 4 med 20 plater og 3 med 16, samt elektrisk grisleovn. Bedriften ble på 1960-tallet overtatt av Harald, Birger og Ragnar S-N.

Tidlig i 1970-årene utarbeidet bedriften en plan om å bygge et nytt storbakeri i Kobbervikdalen, men disse planene ble senere lagt på is, til fordel for investeringer i det eksisterende bakeriet. Det ble inngått et markedssamarbeid under navnet Norbakst, sammen med fire bakerier i Oslo. I 1976 hadde bakeriet 30 ansatte og produserte 20-25 000 brød pr. dag. Med nytt produksjonsutstyr kunne bakeriet produsere grislet kneipbrød. Høsten 1979 ble foretaket gjort om til aksjeselskap under navnet B.R. Solstad-Nielsen A/S. Bakeriet ble i 1980 flyttet til et nyoppført industribygg på en del av tomta etter Mjøndalen Cellulose. Våren 1987 ble driften skilt ut i selskapet Solstad-Nielsen Bakeri A/S. Selskapet gikk konkurs våren 1991 og ble videreført som Bakerhuset A/S, fortsatt med familien Solstad-Nielsen som eier og tredje generasjon, Bernt Solstad-Nielsen, som disponent. Produksjonen ble nedlagt 30. november 1991.

Cookies | Personvern

bn