B.R. Solstad-Nielsen

Bakeri og konditori i Colletts gate 5, grunnlagt 11. oktober 1924 av B. R. S-N. som var utdannet ingeniør, men senere gikk over i bakerfaget og fikk sin utdannelse hos faren, Niels Nielsen i Horten. Firmaet beskjeftiget på slutten av 1930-årene 15 ansatte og hadde 5 faste ruter med egne biler. Bakeriet hadde 7 elektriske bakerovner – 4 med 20 plater og 3 med 16, samt elektrisk grisleovn. Bedriften ble på 1960-tallet overtatt av Harald, Birger og Ragnar S-N.

Tidlig i 1970-årene utarbeidet bedriften en plan om å bygge et nytt storbakeri i Kobbervikdalen, men disse planene ble senere lagt på is, til fordel for investeringer i det eksisterende bakeriet. Det ble inngått et markedssamarbeid under navnet Norbakst, sammen med fire bakerier i Oslo. I 1976 hadde bakeriet 30 ansatte og produserte 20-25 000 brød pr. dag. Med nytt produksjonsutstyr kunne bakeriet produsere grislet kneipbrød. Bedriften var velkjent for sine pølsebrød av rundstykketypen. Høsten 1979 ble foretaket gjort om til aksjeselskap under navnet B.R. Solstad-Nielsen A/S. Bakeriet ble i 1980 flyttet til et nyoppført industribygg på en del av tomta etter Mjøndalen Cellulose. Våren 1987 ble driften skilt ut i selskapet Solstad-Nielsen Bakeri A/S. Selskapet gikk konkurs våren 1991 og ble videreført som Bakerhuset A/S (89 ansatte), fortsatt med familien Solstad-Nielsen som eier og tredje generasjon, Bernt Solstad-Nielsen, som disponent. De tre største kundene varslet at de ikke ville videreføre kundeforholdet, og produksjonen ble derfor nedlagt 30. november 1991.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet