Soltun

Internat og daghjem for psykisk utviklingshemmede, innviet 9. juni 1959 i Valbrottveien 17 på Åssiden. Huset ble reist med innsamlede midler fra foreningen «Støttelaget for Åndssvake» på en byggetomt stilt til disposisjon av Drammen kommune. Støttelaget, som ble etablert 5. februar 1950 på initiativ fra lege Anders Smith og ektefellen Randi Smith, sto selv for driften. Allerede 1. oktober 1950 åpnet laget et daghjem i Bragernes Kristelige Ungdomsforenings lokaler i Øvre Torggate. Førskolelærer Karin Lund ble ansatt som leder, i begynnelsen med seks barn. Senere flyttet daghjemmet til Engene 64 (den tidligere rådmannsboligen) og tilbudet ble utvidet for i alt 16 barn og ungdommer.

Soltun i Valbrottveien ble med årene utvidet med en arbeidsstue og i 1978 ytterligere utvidet med et større nybygg som rommet internat og skoleavdeling. Alt finansiert med veldedighet og innsamlede midler. I 1986 ble Soltun overdratt vederlagsfritt til Buskerud fylkeskommune og godkjent som en institusjon under helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU). I 1991 ble Soltun nedlagt i forbindelse med den statlige HVPU-reformen. Bygningsmassen ble etter nedleggelsen lokaler for andre fylkeskommunale tilbud innen habilitering, utviklingshemming og psykiatri. Pr. 2020 er bygningsmassen lokaler for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Vestre Viken HF.

 

Cookies | Personvern

bn