Solumsmoen, Olaf (1896 – 1972)

Redaktør, f. i Sigdal, fra 1916 bosatt i Drammen hvor han arbeidet i Fremtiden, først som stenograf, deretter som journalist og redaksjonssekretær 1920-31, kst. redaktør 1924-27. Medlem av Drammen bystyre 1924-31, formann i Drammen Journalistklubb. Flyttet senere til Oslo hvor han bl.a. var statssekretær 1956-63 og 1963-65 samt formann i Norsk Journalistlag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet