Solumstrand Renseanlegg

i Svelvikveien 171 sto i 1990 ferdig til bruk som landets største kalk-/sjøvannsanlegg i kommunal avløpsrensing. Anleggets bygningsmasse ble tegnet av Solli Arkitekter (Drammen) og mottok hederlig omtale i forbindelse med Drammen bys byggeskikkpris (s.d.).

Drammen kommune eier og drifter virksomheten. Renseanlegget ble dimensjonert for avløp fra 60.000 personer og kostet ved innvielsen ca. kr 94 mill. Avløpsvannet går gjennom flere renseprosesser før det slippes ut på 80 meters dyp 25 m fra land. Sjøvann brukes som en gratis kalsiumkilde i renseprosessen. Ved utløpet er 90% av fosforinnholdet og 70% av de organiske stoffene i avløpet fjernet. Slammet som fjernes presses, blandes med andre stoffer og selges som miljøjord.

I 2010 ble anlegget fullstendig oppdatert og ombygget for 150 millioner kroner. I 2015 renset anlegget 10 mill. kbm. tilført avløpsvann. Solumstrand Renseanlegg sysselsetter 13 personer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet