Sølvfastøens Dampsag

ble anlagt av Andreas Korsbøen, som i 1872 overtok Sølfastøya. Han bygget en dampsag som senere ble solgt til Emil Tandberg m. fl., og i 1879 til Holmens Brug. Sagen brant ned i 1882, men ble gjenoppbygget i samme størrelse. Den hadde 2 rammer og stavskjæreri, men ble i 1906 ombygget til 4 rammer. I 1916 fulgte sagen med da Holmens Brug ble overdratt til Union Co. Driften ble innstilt i 1922.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet