Sommerfryd gård

Herskapsgård på Bragernes, oppført ca. 1800 av trelasthandler Johann Gottfried Schwencke, som i 1804 anla Norges første potetbrennevinsbrenneri her. Eiendommen strakte seg på sitt største til Frydensalstien/Rakkerhuken i vest, til det nåværende Høytorvet i syd og til Brannposten/Strøtvetveien/Kloptjernveien i øst. Hovedhuset på gården er forlengst borte, men det opprinnelige huset hvor betjeningen holdt til i første etasje og herskapet i andre, står fremdeles i Bergstien. Her bodde bl.a. senere stadshauptmand Schwartz og Henriette Wulfsberg.

Drengestuen på Sommerfryd står fortsatt. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet