Søndagsskolen

Drammens borgerlige søndagsskole for håndverkerlærlinger ble grunnlagt i 1840 med 120 elever fordelt på 4 klasser. Fra 1841 fikk også håndverkersvennene adgang, senere også unge sjøfolk og tjenestegutter. Frem til bybrannen i 1866 holdt skolen til i Bragernes borgerskoles lokaler. Som underavdeling ble i 1845 opprettet en tegneskole som i 1853 ble avløst av Drammens offentlige Tegneskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet