Sønderaall, Karl Olaf Axel (1851 – 1921)

Prost, f. i Drammen, s. av tollbetjent Knut S. Sogneprest i Beitstaden 1887, Nedre Eiker 1897, prost i Drammen prosti fra 1905. Formann i Buskerud amtsskoles styre og forskjellige kristelige foreninger, kommunalpolitiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet