Sønderaall, Karl Olaf Axel (1851 – 1921)

Prost, f. i Drammen, s. av tollbetjent Knut S. Sogneprest i Beitstaden 1887, Nedre Eiker 1897, prost i Drammen prosti fra 1905. Formann i Buskerud amtsskoles styre og forskjellige kristelige foreninger, kommunalpolitiker.

Cookies | Personvern

bn