Søndre Danvik (gnr. 19)

Danvik på midten av 1950-tallet. I forgrunnen Søndre Danvik gård, midt på bildet Norex Eddikbryggeri ved jernbanelinjen. I bakgrunnen Marienlyst idrettsanlegg.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Matrikkelgård i Strømsgodset, ca. 1650 eid av Hannibal Sehested. Senere eiere var bl. a. kjøpmann Mads WielBragernes (1705-19), amtmann Glud på Austad og Lars Moss på Nordre Danvik. Fra 1781 til 1854 eides gården av familien Malling. På 1840-tallet brant husene ned, og dermed også et stort lager av brennevin. Fra 1854 eides gården av familien Styrmoe, som drev bryggeri. Hovedbygningen på Søndre Danvik ble i 1908 solgt til slakter Tollef Helling på vegne av Danvik kristelige ungdomsskole, som overtok eiendommen i 1916 og senere også kjøpte uthusbygningen. På det 110 mål store jordet øst for skolen reistes forstadsbebyggelse, hovedsaklig bygget av jernbanefunksjonærer. Det som var igjen av Nordre Danvik ble i 1920 solgt til Strømsgodsets kommune. Det er 191 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet