Søndre Fjell (gnr. 23)

Matrikkelgård i Strømsgodset sogn, beliggende som en langstrakt øy inne i Skoger hovedsogn. Den første kjente bruker, Torger, hørte til bygdas odelsbønder og brukte gården fra 1592 til 1623. Fra 1600-tallet eide brukerne gården helt eller delvis. Kristen Jordbrekke, gift med en søsterdatter av den mektige Peder Moss på Bragernes, eide gården fra 1690-tallet til 1717, den forble i hans slekt til 1807. Fra 1855 til 1912 var gården i Hostvedt-familiens eie. Johan Hostvedt (1830-90) hadde 14 barn, av hans mange barnebarn kan nevnes den senere sjef for Sjøforsvaret, admiral Erling Hostvedt (1897-1983) og idrettsmannen Johan Støa (1900-1991). Gården er med årene blitt sterkt utparsellert og det er i dag 95 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet