Søndre Flåten (gnr. 60)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jarlsbergveien 504). Navnet betyr flate, flat strekning. Tidl. skrivemåter: Flatinn, I Flatanum (1400), Flottenn (1604), Flaatten (1668). Skoger kirke eide på 1400-tallet en part i Flåten, som fortsatt var udelt da Hartvig Krummedike eide part i gården i 1450-årene. Jakob Kobbervik var eneeier i annen halvdel av 1600-tallet, gården eides fra 1715 til 1745 av Hans Must, deretter av amtmann Just Must og Brede Plade, før den i 1762 ble solgt til brukeren, Hans Rasmussøn. Det er 2 bruksnumre på gården.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet