Søndre Holmen (gnr. 58)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Viulsrudveien 31), tidl. skrevet Holmrinn (holme), I Holmenum (1400), i Litlaholmenum (1413), Lisla Holmen (1432), Holm (1572), Holmb (1668). Rundt 1650 hadde Hannibal Sehested kjøpt gården av Preben von Ahnen, den gikk senere til Mads Wiel på Bragernes, deretter til general Hausmann og Hans Must. Fra begynnelsn av 1700-tallet var gården selveiergods. Gården er udelt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet