Søndre Imjelt (gnr. 74)

 

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 71). Navnets opprinnelse er ikke sikkert kjent, men kan trolig komme av Elmiholt (almeholt). Tidl. skrivemåter: Imelt (1593), Imollt (1604), Imieldt (1668), Imilt (1723). Gården var bondegods inntil Strømsøborgere fikk skjøte i 1694. Fra 1720-årene var gården igjen bondegods. Eieren Haakon Kristensen lot på 1790-tallet oppføre et kvernbruk. Torkel Jahnsen Westby (1810-1888) eide gården i 45 år, han betegnes som en driftig mann som drev både sag, mølle og kalkovn på gården. Han var en av bygdas mest fremtredende menn, noe han behørig markerte ved å kjøre med dombjeller også til hverdags. Etter å ha viklet seg inn i betydelige eiendomsspekulasjoner, gikk han konkurs i begynnelsen av 1880-årene og arbeidet deretter til sin død som skogsfullmektig. Etter Torger skiftet gården eiere 9 ganger inntil den i 1917 ble solgt til Selvik Bruk A/S. Skogen var da allerede fradelt gården, som senere igjen fikk private eiere. Det er 11 bruksnumre på gården.

Søndre Imjelt                                         Foto: Torill Juel, 2019

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet