Søndre Steen (gnr. 53)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Hanevollveien 15/19). Tidl. skrivemåter: Steinn, I steini (1400), Stenn (1572), Steen (1723). Gården var delt allerede på 1400-tallet. Kirken eide størstedelen, i 1650-årene hadde domkapitlet i Oslo l/3 og Sande prestebol 2/3. Domkapitlet solgte sin part til brukeren på slutten av 1600-tallet, mens Sande prestebol beholdt sin del til ut i 1800-årene. På gården var det tidligere en meget stor stue, nærmest en liten sal, som på 1700-tallet og et stykke ut i 1800-årene var møtested for offentlige møter i bygda, særlig angående kirken. Det er 2 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet