Søndre Unelsrød (gnr. 47)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Unelsrudlina 120). Navnet har sin opprinnelse i mannsnavnet Arnulfr el. Unnulfr, og ble tidl. skrevet Arnulfsrud (1348), Onnulsrudt (1536), Wndisrød (1593), Vndisrud (1668), Undesrøed (1723). Gården var selveiergods fra 1640-tallet, men en liten del tilhørte Kronen og ble senere grevegods. Gården ble delt rundt 1655. Halvor Kristensen, «Halvor Ønse», som eide gården fra 1839 til 1870, var med i den kristelige bevegelse som gikk over landet fra midten av 1800-tallet, og sies å ha vært litt på kant med sognepresten i religiøse spørsmål. De fleste av hans barn emigrerte til Amerika, og på sine eldre dager fulgte foreldrene etter. Gården ble solgt til Christian Theodorius Lie fra Toten, som overlot en del av eiendommen gratis til jernbanen, mot å få anlagt stasjon der. To små parseller ble overdratt Skoger Meieri og Handelsforening. På et av brukene anla Tollef Torjusen Dønnestad landhandel like etter 1900. Det er 21 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet