Sønstrød, Arild (9.5.1950)

Fotograf, f. i Fredrikstad, kom til Drammen som treåring. Sønn av fotografmester Harry Sønstrød, som startet sitt virke i Drammen i 1953. Handelsgymnas i 1968. Deretter arbeidet han i sin fars atelier og hospiterte hos fotograf Friedel Bollen i Tyskland. I 1970-72 studerte han ved Bayerische Staatslehranstalt für Photographie i München. Etter utdannelsen tjenestegjorde han som fotograf ved Forsvarets overkommando. I 1973 gikk han inn i familiefirmaet, i første rekke som portrettfotograf. Sønstrød har ofte vært benyttet som foredragsholder i inn- og utland over temaet portrettfotografi. Han har i løpet av sin fotografkarriere mottatt en lang rekke priser og diplomer og regnes som en internasjonal størrelse i portrettfotografi. Mange utstillinger, blant annet i Preus Fotomuseum.

Faren Harry startet i 1953 med fotografering av skoleelever på barneskolene i Drammen, kjent som «Første skoledag», en populær og fast tradisjon som ble opprettholdt av familien fram til 2018, da Drammen kommune valgte en annen leverandør. Arild Sønstrød er far til fotograf Pia Sønstrød.

Cookies | Personvern

bn