Sørby, Andreas Andersen (1841 – 1913)

Gårdbruker, fra 1872 til 1892 eier av Østre Haneval. Viseordfører fire ganger mellom 1880 og 1893, deltok mye i det kommunale liv og var en av hovedmennene i striden for å beholde det gamle kirkested. I 1892 kjøpte han Hamborgstrøm i Drammen som han beholdt til 1907.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet