Sørby, Andreas Andersen (1841 – 1913)

Gårdbruker, fra 1872 til 1892 eier av Østre Haneval. Viseordfører fire ganger mellom 1880 og 1893, deltok mye i det kommunale liv og var en av hovedmennene i striden for å beholde det gamle kirkested. I 1892 kjøpte han Hamborgstrøm i Drammen som han beholdt til 1907.

Cookies | Personvern

bn