Sørbyløkka

Løkke ved Hauges gate, tilhørte Hamborgstrøm gård og oppkalt etter eieren A. A. S. Kommunen inviterte til arkitektkonkurranse om boligblokker på dette området i 1937. Konkurransen ble vunnet av arkitekt Chr. F. Arbo, men prosjektet ble ikke gjennomført før etter krigen.  De tre blokkene, Hauges gate 84, 86 og 88 ble oppført i Drammen kommunes regi og sto klare til innflytting i 1946-47. Det var forretninger i første etasje mot gaten i alle tre blokkene, hhv. kolonial, delikatesse og bakeri.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet