Sørensen, Lars (1905 – 1987)

Elektroingeniør og pressemann, nevø av Nils Raknerud som han etterfulgte som Drammens Tidende og Buskerud Blads redaktør 1937-45 og igjen 1961-77, arbeidet 1945-60 som driftsingeniør i avisen og i morselskapet Harald Lyche & Co. Medlem av Drammen bystyre 1936-40, 1945 og fra 1951, av formann skapet 1951-71, av Buskerud fylkesting og fylkesutvalg fra 1964.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet