Sørensen, Lars (1905 – 1987)

Elektroingeniør og pressemann, nevø av Nils Raknerud som han etterfulgte som Drammens Tidende og Buskerud Blads redaktør 1937-45 og igjen 1961-77, arbeidet 1945-60 som driftsingeniør i avisen og i morselskapet Harald Lyche & Co. Medlem av Drammen bystyre 1936-40, 1945 og fra 1951, av formann skapet 1951-71, av Buskerud fylkesting og fylkesutvalg fra 1964.

Cookies | Personvern

bn