Sørensvingen

Gate som utgår fra Betzy Kjelsbergs vei øst for Åssiden videregående skole, og fører frem til blokkbebyggelse og tre punkthus på den tidligere Berskaug gårds jorder. Gaten har sitt navn etter husmann Søren Larsen, som i 1825 fikk grunnseddel på jordstykket Sørensplassen for sin levetid.

Cookies | Personvern

bn