Sørumløkka

Den siste husmannsplassen som ble revet i Bragernesåsen, det skjedde i 1907. Eiendommen, som også gikk under navnet Sørumstua og Sørinløkka, lå rett opp for Frydensal gård og var i 1900 påtenkt som bolig for en oppsynsmann.

Cookies | Personvern

bn