Sørumløkka

Den siste husmannsplassen som ble revet i Bragernesåsen, det skjedde i 1907. Eiendommen, som også gikk under navnet Sørumstua og Sørinløkka, lå rett opp for Frydensal gård og var i 1900 påtenkt som bolig for en oppsynsmann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet