Sørvangen Arbeidssenter (Sørvangen Næringspark)

for psykisk utviklingshemmede, åpnet 28. august 1984 av H.M. Kong Olav V.

Initiativtager til senteret, som skulle gi arbeid til 30-50 yrkeshemmede, var Olaf Frøiland, som ga 11 dekar av sin eiendom Ekholt. Senteret, som omfatter 5 verkstedbygninger (arbeidsstuer), forsamlingslokale, kjøkken, veksthus m.m. med en samlet grunnflate på ca. 2.000 kvm, kostet kr. 6 mill. Hovedvekten ble lagt på jordbruk, gartneri og håndverk.

Virksomheten er pr. 2020 organisert som aksjeselskap under navnet Sørvangen Næringspark AS.  Huset leies også ut til foreninger og private, blant annet med servering fra kjøkkenet.

Sørvangen Næringspark AS er en virksomhet tilpasset yrkeshemmede og har 70 ansatte. Oppdragsgiverne er vesentlig næringslivet i Nedre Buskerud. Selskapet samarbeider med kundene, som flytter deler av sin egen produksjon til Sørvangen med oppdrag som sammenstilling og pakking. Sørvangen Næringspark tar sikte på en integrering mot kundene og investerer leilighetsvis i tilpasset produksjonsutstyr dersom oppdragene er av en viss størrelse og varighet.

Denne stenen står i muren på Sørvangen                                         Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet