Sota

Adkomstveien mot Drammen Motorbåtforenings båthavn og til Nøsted Bruks opplagstomt, fra Svelvikveien øst for Drammens Jernstøberi, fikk sitt navn i 1971. Fra gammelt av var Sota betegnelsen på en del av grunnen veien går over. Støperiets formsand ble her brukt til fylling mot elven. Sanden inneholdt store mengder kullstøv med konsistens som sot. I dag har Drammen kommune rustet opp hele området og anlagt Sota fjordpark på det tidligere industriområdet. Her finner vi en liten 45 meter stor sandstrand med både gressplen, bord med benker og toalett.

Cookies | Personvern

bn