Sparebanken Øst

I 1990 opprettet Eiker Sparebank filial i Hauges gate i Drammen, og den 14.10.1992 kjøpte banken Fokus Bank med bankbygningen på Bragernes Torv med virkning fra 1.1.1993, Fokus hadde på dette tidspunkt 56 ansatte, mot Buskerud bankens tidligere 148 ansatte. Banken gikk dermed over fra å være en ren bygdebank til distriktsbank for Eiker/Drammen. Notert på Oslo Børs 1989. Fusjonerte med DrammensBanken med virkning fra 1.1.1997 og ble en del av Sparebank 1-samarbeidet (Sparebank 1 Eiker Drammen) med Trond Tostrup som adm. banksjef og Hans Eid Grøholt som viseadm. banksjef, sistnevnte fratrådte allerede i 1998. Etablerte bankkontor i Oslo 1996. Flyttet hovedkontoret til Bragernes Torg 1997, trådte ut av Sparebank 1 samarbeidet og endret navn til Sparebanken Øst. I 2004 kjøpte banken seg opp til 20% av aksjene i Bolig- og Næringskredittbanken. Banken har pr. 2020 27  kontorer på Østlandet. Datterselskaper er Financiering AS, Sparebanken Øst Boligkreditt AS, Sparebanken Øst Eiendom AS og Øst Inkasso. Fra høsten 2010 har banken vært ledet av adm. direktør Pål Strand fra Øvre Eiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet