Speed-banen

er en skøytebane i Svingen i Skoger, anlagt i 1953/54. Det ble forhandlet og inngått avtale med Anders Svarterud om arealet. Ildsjelen bak var smeden i Svingen, Harald Engelkor og sønnene Erling og Øyvind, men store deler av lokalsamfunnet var med på dugnad for å anlegge banen. 16 personer gikk i gang med forberedelsene høsten 1954. Det ble båret vannbøtter fra Verkenselva og vannet ble fordelt ved hjelp av  bølgeblikkplater. Den første isflaten var klar til bruk 15. januar 1955. Isleggingen kom igang med dugnadsinnsats, der pumpe, lyskabel og lys ble skaffet til veie ved hjelp av blant annet 800 kr. i kommunal støtte og private innskudd på 40 kr. fra voksne og 25 kr. fra barn. Skøyteklubben SPEED ble stiftet 31. juli 1955 og Speed-banen ble et samlingssted for mange i årene deretter. I 1983 talte klubben 70 husstandsmedlemmer. Banen holdes i hevd men har ikke vært islagt siden 2015.

Foto: Skoger og Konnerud Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet