Spiralen

Veitunnel i Bragernesåsen, åpnet av H.M. Kong Olav til Drammens 150-årsjubileum mandag 19. juni 1961. Tunnelen fører – ikke som en spiral, men som en springfjær eller skrue – i seks slynger gjennom en bergmasse av eruptive bergarter (nederst granitt-porfyr, øverst basalt) – og kommer frem like ved Nedre Skanse, tidl. kalt Breidablikk. Tunnelen er 1650 m lang, 9 m bred og oppr. med en porthøyde på 3,1 meter, senere betydelig utvidet slik at moderne turistbusser kan ta seg frem. Stigningen er fra 50 til 213 m.o.h. med et stigningsforhold på 1:10, og hvert slyng har en diameter på 70 meter.

Spiralen ble påbegynt som et åpent steinbrudd like etter 1900 for å kunne skaffe fyllmasser til byens vei- og gateutbygging. Byingeniør Eivind Olsen fremsatte ideen om å utnytte stenbruddet til en tunnel i skrueform opp til Bragernesåsen, og dette arbeidet ble igangsatt i 1953 etter at 70.000 kubikkmeter stein var sprengt ut. Veien har hele tiden vært belagt med bompenger bortsett fra årene 1987-1994. I dag betales parkeringsavgift på parkeringsplassen på toppen. Tunnelen ble betydelig opprustet i 2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet