Sprøytehuset

i Gropa (Øvre Storgate 67) ble i 1865 oppført som brannvesenets bistasjon for Øvre Bragernes. Ubemannet etter innføringen av branntelegrafen i 1867 og tatt i bruk som sprøytehus, for oppbevaring av brannsprøyter. Disponeres i dag av Drammens Museum som oppbevarer historisk brannslukningsutstyr her. Samlingen er ikke åpen for publikum.

Sprøytehuset i Gropa. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet