Staalberg, Christian (1759-1812)

!!ARTIKKEL UNDER ARBEID!!

Arkitekt og mannen bak noen av Drammens fremste eiendommer i tiden omkring 1800,

Født i København, innskrevet som elev ved kunstakademiet som 14 åring i 1773. I 1775 avanserte han til Anden Architectur skoele, som var den egentlige arkitektundervisningen, under den kjente arkitekt Caspar Frederik Harsdorff. Der han oppnådde både den lille sølvmedalje (1776) og den store sølvmedalje (1777) hvorpå han ble utskrevet som utlært. Samme året ble han admitteret til den store konkurransen om gullmedaljen. Konkurransen var beinhard og Staalberg nådde ikke opp. To år senere forsøkte han seg igjen, men nådde ikke opp. Gullmedaljen gikk i stedet til den senere så kjente C. F. Hansen. Staalberg prøvde seg en tredje gang i 1881, men heller ikke denne gangen lyktes det ham. En stilling som arkitekt var dermed ute av syne.

Til Norge kommer Staalberg antakelig i begynnelsen av 1880-årene som assistent for tømmermesteren Andreas Kirkerup som er hyret inn av Bergseminaret på Kongsberg.

 

 

 

bl.a. Gulskogen gård, Feghtgården (revet 1973), formodentlig også Bergh-Berskaug, Bangegården, m.fl. Det er få bygg som med sikkerhet kan tilskrives S., men basert på bygningsdetaljer er flere hus i og omkring Drammen antatt å være av hans hånd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet