Martin Stablum Slakteriforretning

Stablumgården i Landfalløya 54 består av to eldre hus som ble sammenbygd i 1812. Det er den eneste bevarte bygården med lukket, indre gårdsrom i Drammen. Her hadde familien Stablum slakteri gjennom tre generasjoner. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Kjøtt- og slakteriforretning på Landfalløya 54, etablert ca. 1894 av M. S. som i 1900 åpnet detaljforretning i Torvhallen. Inntil 1919 omfattet forretningen bare slakteri, men ble da utvidet til også å omfatte pølsemakeri. I 1921 ble det opprettet en filial i Tollbodgaten. Bedriften slaktet rundt 1920 årlig ca. 2.500 sauer og hadde i flere år liggende fe i fjellet for egen regning. I 1930 overtatt av Einar S. Stablum som drev forretningen til 1951 da den ble videreført under navnet E. Stablums Eftf., Bratland og Johansen av Gerd Bratland og Fanny Carla Johansen. Fra 1955 til 1958 drevet av Gerd Bratland og Ruth Christiansen. Nedlagt 1958.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet