Star Paper Mill A/S (Stargruppen)

Papirfabrikk, grunnlagt 1905 av Haakon Kierulf og Emil Ryberg med en Fourdriniermaskin på 90”, spesielt bygget for fabrikasjon av greaseproofpapir som den gang var en så godt som ny kvalitet, under navnet «Gaasevadfabrikken» (s.d.). I 1913 gikk aksjemajoriteten over til Union Co. etter at fabrikken i noen år var blitt drevet i fellesskap med Forenede Papirfabrikker under Kierulfs ledelse. Den ble i 1916 solgt til Ryberg, Langerud m. fl. under navnet «Strømsø Papirfabrik», som i 1919 ble overtatt av Det Oversøiske Compagni under navnet «A/S Oversea Paper Mill». I 1925 overtok Julius Stephansen fabrikken, og endelig ble A/S Star Paper Mill stiftet i 1926 etter initiativ av Sverre Nedberg. Fabrikkens hovedkvalitet ble nå pergamynpapir, og anlegget ble gjentatte ganger påbygget og modernisert. Årsproduksjonen var på slutten av 1930-årene ca. 2.000 tonn. Ytterligere en papirmaskin på 71” bredde ble installert under krigen, for produksjon av cellulosevatt som ble videreforedlet til diverse hygieneprodukter. I den forbindelse ble datterselskapet Cellfo A/S opprettet i 1940. Fabrikken, som rundt 1950 hadde ca. 200 ansatte, produserte bl.a. all slags pergamynpapir og cellulosevatt, greaseproofpapir, vokspapir med og uten trykk, samt en rekke spesialiteter som laminert papir, matpapir, skap- og dukpapir, servietter, babyvatt og sanitetsbind. Disponent Sverre Nedberg døde i 1957 og ble etterfulgt av sin sønn, Sverre Kjell Nedberg (*1925-2016), med Ernst Blandhol (ansatt i perioden 1931-1969) som meddisponent.

Etter generasjonsskiftet gikk bedriften inn i en blomstrende utvikling. I 1959 ble Vopa (s.d.) på Grønvold kjøpt opp, en emballasjeprodusent som ble etablert i 1938 med historisk opphav i en avdeling av Star Paper Mill. I 1965 var Sverre K. Nedberg initiativtakeren til etableringen av Pava A/S (etablert sammen med papirprodusentene Granfos Brug og Skjærdalens Brug) for landsomfattende markedsføring og distribusjon av husholdningsprodukter i papir og plast. Stars ulike husholdningsprodukter ble deretter solgt gjennom Pava A/S under varemerket Pava. Star ekspanderte i serviettproduksjon og nådde et årsvolum på inntil 70 millioner servietter. I 1966 ble S. Hammer A/S Papirindustri i Oslo kjøpt opp. Denne bedriften produserte papirprodukter og plastfilm, med videreforedling til plastposer, kaffeposer etc. Produksjonen hos Hammer ble ved årsskiftet 1970/71 overført til Drammen, blant annet ved å legge videreforedlingen til lokalene etter Sundland Jernstøperi (s.d.) på Gulskogen, samtidig som S. Hammer A/S ble fusjonert med A/S Vopa. I 1967 innviet Star en nyoppført plastfilmfabrikk med videreforedling til bæreposer etc. i Tollbugata 114 (senere Rema 1000), rett over gaten for papirfabrikken. A/S Cellfo satset videre på servietter, papirduker, engangsbleier og sanitetsbind. Cellfo babybleier ble også solgt under varemerket «Pava». Bleieproduksjonen ble stanset i 1973. Serviettproduksjonen ble stanset i 1982 og overført til Pavas medeier Skjærdalens Brug.

I november 1969 ble Star Paper Mill (kalt Stargruppen) notert på B-listen ved Oslo Børs. Hensikten var å hente kapital til videre utvikling av bedriften. 390 nye aksjonærer kjøpte B-aksjer. Fra 1970 var Ragnar Elvestad disponent og Sverre K. Nedberg arbeidende styreformann. Rekordproduksjonen på papirmaskin PM1 (papir som ble videreforedlet til pergamyn) ble nådd i 1974 med 4 313 tonn. Det viktigste markedet for pergamyn var sjokoladeindustrien fordelt på en rekke land. I 1970-årene kom 70-75 prosent av all nordisk produsert pergamyn fra Star Paper Mill. Ute hos kundene ble forbruket av farget eller hvit pergamyn gradvis erstattet av plast. I 1978 ble Vopa A/S (s.d.) på Gulskogen solgt til Foliefabrikken A/S i Asker.

1. oktober 1980 ble Katfos Fabrikker A/S på Geithus overtatt etter Follum Fabrikker, som hadde nedlagt  celluloseproduksjonen samme høst. Papirproduksjonen ved bedriften ble drevet videre med Stargruppen som eier. Stargruppen hadde store ambisjoner for ekspansjon i plastavdelingen, men tomteforholdene i Tollbugata tillot ikke utvidelser. Via generøse DU-midler og Buskerud Industriselskap som byggherre (6 300 kvm), etablerte Star en ny og stor fabrikk for ekstrudering av polyetylen plastfilm og videreforedling til bæreposer og annet på den store industritomta på Katfoss, igangkjørt våren 1982. Plastavdelingen i Tollbugata ble nedlagt. Ansatte bosatt i Drammen ble pendlere til den nye fabrikken. Papirproduksjonen på Katfos ble nedlagt 7. januar 1983.

Fra 1.1.1985 ble Sverre Nedberg jr. (sønn av Sverre K. Nedberg) ansatt som avdelingsdirektør for plastproduksjonen. Den gang hadde plastfabrikken på Modum 125 ansatte. 4. juli 1985 vedtok selskapets styre å legge ned papirproduksjonen i Drammen fra årsskiftet 1985/86. Hovedårsaken var høye kraftpriser og dystre utsikter. Fabrikken på Rundtom hadde den gang 110 ansatte. I samarbeid med fagforeningen ble det gjort et forsøk på å redde fabrikken, blant annet ved å nedbemanne med 15 årsverk. Litt lysere utsikter i markedet førte senere til en beslutning om at produksjonen skulle videreføres, til de ansattes store tilfredsstillelse.

I løpet av siste kvartal 1985 og første halvår 1986 ble det børsnoterte selskapet Star Paper Mill stemplet som et rent spekulasjonsobjekt, med sterkt stigende aksjekurs. PM 2 for produksjon av cellulosevatt ble stanset i løpet av året. I september 1986 hadde det unge investeringsselskapet Andenæs Industrier skaffet seg negativ kontroll og eide mer enn 33 % av aksjene, etter at adm. direktør Sverre K. Nedberg valgte å selge sine aksjer. Investeringsselskapet tok kontroll over bedriften.

I oktober 1986 vedtok styret å legge ned all produksjon i løpet av første halvår 1987. 27. februar stoppet PM 1 og produksjonen av pergamyn var historie. 50 ansatte forlot bedriften. De øvrige 35 ansatte forlot fabrikkens gjenværende avdelinger utover våren. I september solgte Star Paper Mill A/S hele industrieiendommen til nystiftede Star Eiendom A/S for 30 mnok. Star Eiendom søkte myndighetene om tillatelse til bruksendring. Star Paper Mill A/S skiftet navn til Star Holding A/S, som ble grunnlaget for et nytt forsikringsselskap som Andenæs-gruppen tok initiativ til. Fabrikkbygningene/tomten ble tilrettelagt for utleie og bygningsmassen pr. 2020 er i all hovedsak den samme som i 1980-årene. Star Næringspark AS eies pr. 2020 av Brække Eiendom og består av 10 000 kvm. gulvareal. Det foreligger planer om en videre utbygging på 5000 kvm.

Mange av de ansatte som mistet arbeidsplassene i Tollbugata ble tilbudt jobb i plastavdelingen på Modum. Fra 1.1.1987 ble avdeling Star Plast et datterselskap av Star Paper Mill A/S. I første halvår 1988 ble Star Plast A/S solgt til svenske Teno AB og omdøpt til Teno-Star, senere overtatt av finske Rosenlew, og til slutt svenske Stenqvist. Plastfabrikken på Modum ble nedlagt 1. juli 2003.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet