Steenberg & Co., J.

Aksidens-, bok- og billettrykkeri i Rådhusgaten 18, grunnlagt 25. august 1919 av Johan Emil og Odd Steenberg og Thv. Købke (se: Boktrykker Købkes vei). I 1924 startet bedriften opp billettfabrikasjon, og fikk snart kunder over hele landet, fra Lindesnes til Nordkapp. På slutten av 1930-årene var 18 personer beskjeftiget. I 1937 ble det oppført et nybygg som ga billettrykkeriet egne lokaler. I 1944 døde Thv. Købke og ble etterfulgt som medeier av Karsten Svang. Bedriftens motto var hele tiden «Alt for våre kunder». Johan Emil Steenberg døde i 1955 og Odd Steenberg overtok som disponent. Han ble i 1965 etterfulgt av sin sønn Bernt Steenberg.  Foretaksformen ble endret til aksjeselskap 10. oktober 1968. Ved 50-års jubileet i 1969 hadde virksomheten 40 ansatte.

Bedriften antok å ha 90 prosent markedsandel for billetter til norske kinoer og teatre. I tillegg hadde trykkeriet all billett- og programtrykking for Norges Fotballforbund (fotballens øverste divisjoner), var eneleverandør av trykte merkelapper m.m. for Postverket og var stor på trykking av programmer til travbaner. I løpet av 1980-årene gikk bedriften inn i helsemarkedet og ble landets dominerende leverandør av timekort og andre småtrykk til tannleger og leger. Anekdote: Det ble hevdet at fotballentusiaster stadig kretset rundt trykkeriets vegger i håp om å få tak i billetter.

I 1989 ble selskapsnavnet endret til Steenberg Grafisk AS og i desember samme år flyttet bedriften til nyoppført industribygg i Ingeniør Rybergs gate 48 med 1200 kvm fordelt på to etasjer, den gang med 29 ansatte. Tredje generasjon, Johan Emil og Hakon Steenberg, hadde overtatt ledelsen. Til 75 års-jubileet i 1994 trykte Steenberg boken «Hva jeg minnes» (opplag 500 stk) – et gammelt manuskript skrevet av bedriftens grunnlegger, med historier fra barndommens Drammen, tidlig på 1900-tallet. I 1993 mistet trykkeriet oppdragsavtalen med Buskerud Travforbund, etter å ha trykt alle travprogrammer i 66 år. Den gang med 19 ansatte, et antall som stadig gikk tilbake. I 2013 ble selskapet slått konkurs og trykkeriet ble nedlagt. Hakon Steenberg opprettet et personlig eid foretak og fortsatte som leverandør av trykksaker (der trykkingen utføres hos andre) med besøksadresse Spikkestad.

Cookies | Personvern

bn