Stenersen, Nils Edvard Thorsted (1865 – 1955)

Jurist, teolog og politiker, f. i Asker, fra 1892 bosatt i Drammen. Cand. theol. 1888, lærer ved Bodø middelskole 1889-92. Cand. jur. 1892, fullmektig hos borgermesteren i Drammen 1892-94, praktiserende sakfører i Drammen 1894-1941, fra 1902 høyesterettsadvokat. Medlem av Drammen bystyre og formannskap, ligningssjef, formann i ligningsrådet 1895-1918, formann i overligningsrådet fra 1923, kasserer i havnestyret 1894-1942, samt en rekke andre verv som aktor ved herredsrettene og forsvarer ved lagmannsretten, medlem av styret i A/S Holmen Hellefos, ordfører i representantskapet i Drammens Privatbanker. Stenersen hadde sitt koselige hus i Erik Børresens gate, mellom badet og Nedre Strandgate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet