Stensrud, Edvard (1840 – 1921)

Kjøpmann og trelasthandler, f. i Land, ansatt i Christiania Glasmagasin 1855. Etter at dette i 1865 hadde opprettet en avdeling i Drammen, ble han dens leder, og opparbeidet i de følgende 36 år Drammens Glasmagasin til en meget god forretning. Fra 1893 til 1901 var han også tilsynshavende ved Drammens Glassverk. Anla sammen med Hans Odnæs Land Tresliperi og Papirfabrikk i 1872, en av de første i sitt slag i distriktet. Fabrikkens hovedkontor ble lagt til Drammen fordi Stensrud var administrativ leder og disponent. Medlem av Børskomitéen, nedla et stort arbeide for turnsakens fremme.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet