Store Rønnehue

Bruk i Skoger, nevnt fra 1500-tallet som Rønnehuggudh el. Runahofud (galtehode), angivelig tilholdssted for Gravdalsherrene, som trolig fant sølvforekomster i nærheten. Eiendommen ble senere delt i flere småbruk, herunder Stallane, Skulkerud, Plassane, Tørjevollen og (Lille) Rønnehue. Stedet kalles i dag Rønnehuevollen og syd for denne finnes flere skjerp, trolig laget av folk som har lett etter Gravdalherrenes sølvgruve. Store Rønnehue lå på 1600-tallet som Krongods til Sem og tilhørte på 1700-tallet Jarlsbergverket. I dag er det bare en gressvoll tilbake av storgården. Et av husene på gården skal ha blitt flyttet og gjenoppført på Skulkerud (se: Rønnehoved).

Cookies | Personvern

bn