Store Rønnehue

Bruk i Skoger, nevnt fra 1500-tallet som Rønnehuggudh el. Runahofud (galtehode), angivelig tilholdssted for Gravdalsherrene, som trolig fant sølvforekomster i nærheten. Eiendommen ble senere delt i flere småbruk, herunder Stallane, Skulkerud, Plassane, Tørjevollen og (Lille) Rønnehue. Stedet kalles i dag Rønnehuevollen og syd for denne finnes flere skjerp, trolig laget av folk som har lett etter Gravdalherrenes sølvgruve. Store Rønnehue lå på 1600-tallet som Krongods til Sem og tilhørte på 1700-tallet Jarlsbergverket. I dag er det bare en gressvoll tilbake av storgården. Et av husene på gården skal ha blitt flyttet og gjenoppført på Skulkerud (se: Rønnehoved).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet