Storemyr

Boplass i Bragernesåsen vest for Kloptjern på ca. 10 dekar, som ble bortfestet da Drammen kommune i 1838 kjøpte bymarken (se: Bragernes Grunde). Hele myren ble drenert og oppdyrket, og det var også en liten kvern der – kvernstenen ble funnet på midten av 1950-tallet. En tid var S. også et enkelt bevertningssted. Den siste bruker var Gustav Pedersen, som i 1875 hadde 8 kyr på stedet. Plassen ble nedlagt og bygningene revet i 1883. En av Pedersens sønner, Johan Nokken, skal da ha båret høyavlingen fra Storemyr på ryggen ca. 15 km til sitt nye bosted Vestre Nokkebråten nær Glitre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet