Storgatens Mek. Verksted

ble grunnlagt 8. november 1947 i Øvre Storgate 77 av Olaf E. og Sverre Anker Hansen. Bedriften mottok alt i sveising, platearbeid og jernkonstruksjoner, motor- og maskinreparasjoner, og påtok seg alt arbeid innen mekaniske nykonstruksjoner og reparasjoner. Flyttet på 1950-tallet til Landfalløya 37, aksjeselskap 1973 med Sverre Anker Hansen som disponent. Med årene ble verkstedet en fast underleverandør til Drammen Slip & Verksted (s.d.) med produksjon av skrogseksjoner etter tegninger. På det meste hadde bedriften 15 ansatte. Seksjonene ble slept med lektre fram til skipsverftet. Drammen Slip & Verksted overtok driften sent i 1970-årene og stanset produksjonen av seksjoner sommeren 1980. De ansatte fikk tilbud om jobb ved Drammen Slip & Verksted på Tangen. Senere samme år etablerte «slippen» selskapet Drammen Termosystemer A/S, som utviklet brenselkjeler i flere størrelser. Produksjonen ble lagt til verkstedlokalene i Landfalløya 37, med Per Knutsen som verksmester. Foruten brenselkjeler utviklet selskapet klimaanlegget Thermo 20, som ble solgt gjennom Arne Skarra A/S. Produksjonen ble nedlagt i løpet av 1983.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet