Strand, Lewis, A/S

Mekanisk produksjonsbedrift i Tomtegata 20 på Bragernes med produksjon og salg av hydrauliske skipsvinsjer og flere egenutviklede mekaniske produkter. Lewis Strand, bosatt på Bekkestua i Bærum, etablerte i 1940 et dieselmotor- og bilverksted i Bogstadveien 20, Oslo. Etter ganske kort tid flyttet han virksomheten til Skippergata 14. I november 1947 gjorde han kjent at han ville ekspandere med en vinsjfabrikk og et motorverksted i Drammen. Foranledningen var at Forsvaret solgte han et romslig verkstedbygg i Tomtegata 20, som den tyske okkupasjonsmakten hadde oppført og brukt under krigen. Verkstedet i Oslo gikk videre som før. Strand ble den første lisenstakeren med rett til å utnytte patenter og teknologi utviklet av Hydraulik A/S i Brattvåg. Bedriften på Sunnmøre var en verdenspioner innen hydrauliske vinsjer for det maritime markedet. Lewis Strand ble lisenstaker for Østlandet, Bogen Verft i Ofoten ble tilsvarende for Nord-Norge. Sunnmørsbedriften inngikk også lisensavtaler med utenlandske bedrifter.

Med tanke på den posisjon som skipsbygging fikk i hele etterkrigstiden, både i Norge og i mange andre europeiske land, bød den attraktive lisensen fra Hydraulik Brattvåg på store muligheter. Strand visste å utnytte lisensen. Bedriften fikk bestillinger på dekksvinsjer av alle typer og for mange slags typer handelsskip, både fra skipsbyggerier på Østlandet og fra utenlandske verft, særlig der det ble bygget skip for norske redere. I 1955 skiftet virksomheten navn til Lewis Strand Hydraulisk Vinsjefabrikk og Maskinverksted. I mange tilfeller ble det levert totalpakker, der Lewis Strand leverte alt av dekksmaskineri om bord på nye skip. Strand utviklet og lanserte en automatisk fortøyningsvinsj, som slakket og strammet på trossene etter behov. Denne vinsjtypen ble en betydelig suksess. I første halvdel av 1960-årene gikk 80 prosent av salget til eksport, Vest-Tyskland var det største markedet og Strand etablerte derfor eget servicekontor i Hamburg. I 1963 ble foretaket omgjort til et aksjeselskap under navnet Lewis Strand A/S. På grunn av kapasitetsproblemer etablerte Strand en mekanisk bedrift på Østre Toten, Kapp Verksteder A/S, som kom i drift høsten 1965. Denne bedriften ble administrert felles med fabrikken i Drammen. I 1966 hadde Kapp Verksteder A/S ca. 30 ansatte og leverte hovedsakelig mekaniske komponenter til monteringsavdelingen i Drammen. Fra dette tidspunktet begynte Strand å produsere egne hydrauliske motorer for vinsjene. Det ble også inngått et samarbeid med ingeniørfirmaet Even Bakke A/S på Raufoss for levering av hydrauliske vinsjer til skiheiser.

Lewis Strand personlig konstruerte rundt 1964/65 en beltegående borevogn med fast bom. Det ble levert flere av disse til både bergverksindustri og anlegg. På Bauma-messen (Vest-Tyskland) i 1969, ble den nyutviklede belteriggen Stentrack SB-69 vist for første gang utenfor landets grenser. Messevisningen førte til enkelte eksportordres. Belteskoene var oppbygd av en stålplate med påsveisede kammer og ble påvulkanisert en spesialgummi som hindret sideveis glidning under kjøring i glatt eller skrånende fjellterreng. Året etter lanserte Strand et patentert løfteåk for fraktcontainere.

Fabrikken hadde 90 ansatte i 1970. I 1971 solgte Strand fabrikken til A/S Hydraulik Brattvaag og navnet ble endret til Hydraulik Drammen A/S. Kapp Verksteder A/S ble nedlagt. Fabrikken i Drammen ble deretter en komponentprodusent for vinsjfabrikken i Brattvåg.

Lewis Strand drev sitt eget selskap videre fra Skippergt. 14 i Oslo, uten egen produksjon. Mekanikk Mek. Verksted i Solbergelva fikk i oppdrag å produsere Strands egne produkter som ikke var knyttet til Hydraulik Brattvaags rettigheter og interesser. Hydraulik Drammen A/S ble nedlagt ved årsskiftet 1984/85 med 41 ansatte. To av de ansatte, Arild Hope og Odd Aagesen, dannet selskapet Haatech A/S (25 ansatte) og overtok eiendommen med inventar i Tomtegata 20. I november 1986 flyttet Haatech til et nyoppført industribygg på Loesmoen i Hokksund og industrivirksomheten i Tomtegata 20 tok slutt. Eiendommen ble solgt til A/S Allco.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet