Strandveien

ble i 1984 satt som navn på gjennomfartsveien langs Drammenselven fra Erik Børresens gate til rundkjøringen på Brakerøya, den siste del åpnet først i 2002. 1.1. 2020 ble Strandveien omadressert til Nedre Strandgate, med begrunnelse at det kun eksisterte en eneste adresse i Strandveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet