Strøm terrasse

I 1904 ble gården Øvre Strøm utstykket i 90 parseller, og villakvarteret «Strøm» begynte å reise seg i 1., 2. og 3. Strøm terrasse.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

se: Øvre Strøm.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet