Strømsåsen

Ca. 12.000 dekar stort skogområde syd for Drammen by, som grenser mot bebyggelsen på Konnerud, Skoger, Strømsø og Danvik/Fjell. Den har sitt navn etter gården Strøm som hadde store skogstrekninger i åsen (Strøm skog, i dag ca. 1.800 dekar), men blir ofte feilaktig benevnt «Strømsøåsen». Arealet, som tidligere ble betegnet som Skjeldrumskogen, fordeler seg på ca. 35 eiendommer og lå før kommunesammenslutningen i 1964 i sin helhet i Skoger kommune. Drammen kommune eier flere skogteiger, bl.a. Blektjern og arealer ved Tolerudåsen og Hyllåsen, og Vestfold Skogselskap eier et mindre areal ved Hyllåsen, forøvrig er skogen i privat eie.

Strømsåsen med Haukåsløypa     Foto:  Torill Juel.  2018
Strømsåsen 2019                                             Foto:  Torill Juel,  2019
Utsikt fra Strømsåsen, 349 moh                                                  Foto: Torill Juel
Utsikt fra Strømsåsen                                                     Foto: Torill Juel, 2015

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet