Strømsfjerdingen skole

Skolehuset fra 1784 er kommunens eldste. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

ble grunnlagt i Nedre Eiker vei i 1784. Skolen fikk senere navnet Sundland skole, og ble i 1887 slått sammen med Hagen skole i Gulskogen til Rødskog skole. Eldste skolehus i kommunen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet