Strømsgodset Fotball ASA

Var et allment aksjeselskap etablert i 1997, med formål å kjøpe og selge fotballspillere for Strømsgodset Toppfotball. Selskapet utstedte 454 000 aksjer med en åpningskurs på 80 kroner, tilsvarende en verdi på 36,3 millioner kroner. Det første årsbudsjettet var på 21 millioner kroner. Første styreleder var Finn Grundt. Etter to år falt selskapets verdi til 2,3 millioner kroner, et verdifall på 34 millioner kroner, som ga en aksjekurs på 5 kroner. Kapitalen ble brukt opp uten nevneverdige inntekter. I 1999 var aksjemekler Geir Wicklund (Valhall Invest) selskapets største aksjonær (15,8 prosent), fulgt av Strømsgodset I.F. (10,2 prosent) og Sparebanken Eiker (7,1 prosent). Flere store lokale aksjonærer solgte seg ut.

I oktober 2005 ble alle aksjene kjøpt opp av de lokale investorene Lars Nilsen, Thor Nilsen, Tom Saxegaard, Atle Kittelsen, Per Kristian Helling og Svein Nikolay Helling (kalt Drammenspatriotene), som investerte 55 millioner kroner. Selskapet ble omgjort til ordinært A/S. Det ble samtidig inngått en samarbeidsavtale med Strømsgodset Toppfotball med en horisont på 15 år. Investorene reddet fotballklubbens økonomi. Årsbudsjettet var i 2005 30 millioner kroner. I løpet av 14 år økte budsjettet til det tredobbelte. I 2019 varslet investorene at de ønsket å trekke seg ut av engasjementet ved utgangen av 2020, i henhold til avtalen.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet