Strømsgodset kirke

Strømsgodset kirke. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Trekirke, oppført 1843 og innviet 17. desember samme år. Arkitekt var stadskonduktør i Christiania, Christian Heinrich Grosch. Kirken ligger på Sundhaugen på sydsiden av Drammenselven og er også blitt kalt Sundhaugen kirke. Veien til Skoger kirke, som Strømsgodset i 1843 ble anneks til, var lang og kirken trang, og Strømsgodset bygget derfor sin egen kirke for 2.000 speciedaler med enkelt utstyr. Tomten til kirke og kirkegård ble gitt av kaptein Gabriel Smith på Smithestrøm, som var ordfører i så vel herredet som i den komité som skulle skaffe bygda egen kirke. På kirkegården ble det i 1905 oppført et gravkapell, bekostet av Skoger Sparebank. Conrad Baden var kirkens organist fra 1924 til 1943. Kirken gjennomgikk en oppussing i 1943. Altertavlen fra 1843 av Aksel Ender er en kopi av den kjente altertavle i Molde kirke og forestiller kvinnene ved graven, en gave fra Hans Bülows søsken og arvinger. Orgelet fra 1897 ble bygget av August Nielsen. På kirkegården finnes en 7 meter høy bauta av rød granitt over dikteren Per Sivle (1857-1904) og et krigsminnesmerke fra 1946. På kirkegården, rett foran bautaen over Per Sivle, står et nydelig «kniplingsrekkverk». Det ble like etter 1817 oppført der Nedre Storgate i dag krysser Erik Børresens gate ved Grev Wedels Plass, tvers over Erik Børresens gate, og ledet fra Erik Børresens hjem til hans løkke videre opp mot Engene. Etter at Børresens eiendom ble makeskiftet med Drammen kommune etter bybrannen i 1866, ble rekkverket flyttet til Strømsgodset kirkegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet