Strømsø Guttemusikkorps

ble stiftet i 1947, med kornisten og dirigenten Rolf Andersen som medstifter. Andersen var dirigent i perioden 1947-1965 og ble utnevnt som æresmedlem. På 1970-tallet ble korpset åpent for begge kjønn. Korpset var tilknyttet Brandengen skole og hadde sin vesentligste rekruttering fra skolen. Nedlagt på 1990-tallet. Ingar Heien har skrevet boken «Historien om Drammens Guttemusikkorps og Strømsø Guttemusikkorps».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet