Strømsø Rådhus

lå i Tollbodgaten 42 og ble reist i 1808 som rådhus for Strømsø og Tangen. En del svenske krigsfanger skal ha deltatt i byggingen. Rådhuset mistet sin status ved bysammenslutningen i 1811 og var fra 1817 i bruk til undervisningsformål – først for Drammen Lærde Skole (Latinskolens forløper), fra 1860 Fattigskolen, 1866 søndagsskolen, 1886 Drammens Tekniske Aftenskole og 1896 Drammens Handelsgymnasium.  Handelsgymnaset flyttet sammen med Latinskolen i lokalene på Marienlyst og ble til Drammen videregående skole i 2007, og gården er i dag (2020) brukt som privat barneskole. Gården ble fredet i 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet