Strømsø skole

Strømsø skole, tegnet av arkitekt Ove Ekman og oppført 1893. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

ble i 1722 under navnet Strømsø Fattigskole etablert i leide lokaler etter initiativ av res. kap. Hans Stoud. I 1750 kjøpte Henrich Johan Møller et hus for 60 riksdaler, som han forærte til skolen. Huset ble solgt i 1767 og et nytt hus innkjøpt, dette ble igjen solgt i 1778 da kaptein Carl Rumohrs enke, Barbara Høyer, forærte sitt hus i Tordenskiolds gate 71 («Strømsø Bad») til skolen, som holdt til her til 1834 da den fikk nye lokaler ved Gyldenløves Plass. I 1848 ble navnet forandret til Strømsø Almueskole, som i 1860 ble slått sammen med Tangen Almueskole. I 1861 flyttet skolen inn i ledige lokaler i det gamle Strømsø rådhus, disse ble etter hvert for trange og en ny skolebygning ble oppført på Telthusløkken og tatt i bruk 30. august 1893. Arkitekt var Ove Ekman, som også tegnet tvillingskolen på Bragernes, som ble revet i 1986. Hele 1514 elever sognet til Strømsø skole og det var meget trangt frem til Brandengen skole ble åpnet i 1914 og ga avlastning.

Under 2. verdenskrig ble skolen benyttet som kaserne for den tyske okkupasjonsmakt. Høsten 1964 ble skolen tatt i bruk som ungdomsskole. I 1965 ble det tatt i bruk et nybygg med en rekke spesialrom, senere ominnredet til gymsal. I 1986 hadde skolen 315 elever og 27 lærere. Skolens overlærere var Gullak Henrichsen (1880-1909), Erling Sørbøen (1910-27), Ole S. Ekre (1928-35), Halvor Ketilsson (1936-41), Sam Olsen (1948-63) og Per Kjøstolfsen (1964-71), fra 1942 til 1948 ble skolen bestyrt av forskj. tilsynslærere. Skolen ble nedlagt sommeren 2010 og erstattet av nye Marienlyst skole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet