Strømsø bo- og servicesenter

i Mallinggaten ble bygget i 1848 og var under navnet Strømsø Pleiehjem et fattighus med plass til 90-100 personer fordelt på 18 rom. I 1896 ble det foretatt en «utluftning», og fattighjemmet ble ominnredet til pleiehjem for syke og hjelpeløse fattige. Da nye Strømsø Pleiehjem ble bygget i 1954 like under bakkene mot Austad gård, var det Nord-Europas mest moderne i sitt slag. I 1990-94 fant en større ombygging til bo- og servicesenter sted, og sykehjemmet ble inndelt i ulike enheter for ulike brukergrupper, og virker dessuten som et sosialt samlingssted med kafeteria også for eldre som bor utenfor institusjonen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet